Exklusivt innehåll:

De försökte stoppa Sverige från Nato

På måndagen godkände Ungerns parlament Sveriges ansökan om att...

Karl Fredriks liv efter pausade programmet

Det råder kris i tv-branschen och ett av programmen...

Annie Lööf: SD-inflytande hotar den liberala demokratin

Partiledarutfrågningen 2022

För Centerpartiet och Annie Lööf är det mycket som är annorlunda när hon nu gör sig redo för sin tredje valrörelse sedan hon tog över partiledarskapet för elva år sedan. 

Hon och hennes parti är inte längre en del av ett borgerligt samarbete eller regeringsalternativ. Annie Lööf och Centerpartiet står ensamma kvar med kravet på att isolera Sverigedemokraterna. 

Annie Lööf menar att SD måste placeras in i en större bild, och ses som en del av en global högerpopulistisk rörelse.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Det nya är att våra allianskollegor, som tidigare var lutade åt mitten, nu har öppnat upp för samarbete och förhandlingar med Sverigedemokraterna. Det är det stora skiftet i svensk politik, säger hon.  

Att Liberalerna bröt samarbetet med S i samband med regeringskrisen förra sommaren, och nu likt M och KD vill bygga en ny regering som helt vilar på SD:s stöd, ryckte undan mattan för Annie Lööfs mittensamarbete. Men trots att januariavtalet fallit har C valt att hålla fast vid sin linje. 

– Liberalerna valde att öppna dörren till Sverigedemokraterna, och förhandla och samarbeta med dem. Centerpartiet står kvar. Vi tycker det är viktigt att ha fokus på sakpolitik, men också, i de tider som råder, vara den liberala vakthunden. Att vara motståndskraftig mot det parti som är liberalismens värsta fiende, säger Lööf.

Hon menar att SD måste placeras in en större bild, och ses som en del av en global högerpopulistisk rörelse som nu hotar precis de värden borgerligheten under lång tid slagits för. 

Den som inte ser den förflyttningen är blind

Annie Lööf pekar också på det hon menar är nya exempel på ett ”proryskt agerande” från SD, bland annat genom partiets ställningstagande mot stöd till Ukraina i EU-parlamentet nyligen. 

”Deras rörelser och deras politik är något som faktiskt kan hota den liberala demokratin”, säger Annie Lööf om Sverigedemokraterna.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men även på hemmaplan, och ute i de kommuner där SD är med och styr, ser hon exempel på sådant som hon menar utgör ett hot mot demokratin. 

– Det finns kommunala beslut där man underminerar den liberala demokratin vad det gäller kulturyttringar, Prideflaggor som ska hissas. Vi ser i deras politik en aggressiv agenda för en kraftfull återvandring. När borgerliga partier förflyttar sig närmare Sverigedemokraterna i migrationspolitiken blir Sverigedemokraterna än mer aggressiva både i sin politik och retorik. Och det måste man se. Den som inte ser den förflyttningen är blind, säger Lööf.

Vad är du orolig för?

– Deras politik är uppenbar. De vill underminera mediefriheten i Sverige, den fria pressen. De vill begränsa möjligheten att stå upp för minoriteter och för HBTQ-rättigheter. Det finns aktiva beslut i de styren där man har inflytande lokalt. De har svårt att definiera vad svensk är och har har ett väldigt snävt begrepp på det. Och på det sättet skulle jag säga att deras rörelser och deras politik är något som faktiskt kan hota den liberala demokratin. 

Annie Lööf gör ingen hemlighet av att hon likt statsminister Magdalena Andersson och S kommer göra SD-frågan till ett huvudnummer i valet. 

Det är en väldigt stor positionsförflyttning från Fredrik Reinfeldts moderater

Centerpartiet ser goda möjligheter att vinna borgerliga väljare, kanske framför allt i Stockholm, som oroas av SD:s makt och inflytande över en ny borgerlig regering. 

Att Moderaterna inte söker någon politisk konflikt med SD, men däremot angriper Centerpartiet, är talande menar hon. 

– Jag tycker det är sorgligt att Moderaterna gjort det vägvalet. Det är en väldigt stor positionsförflyttning från Fredrik Reinfeldts moderater. 

Enligt Annie Lööf har Moderaterna ”tonat ned Sverigedemokraternas främlingsfientliga agenda” de senaste åren.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Litar du inte på Ulf kristerssons förmåga att dra gränser för det du beskriver? 

– De senaste åren har vi sett att Moderaterna har tonat ned Sverigedemokraternas främlingsfientliga agenda. När Sverigedemokraterna skruvar upp den aggressiva retoriken mot invandrare och mot HBTQ-personer så har moderater snarare tonat ned det och sagt att Sverigedemokraternas retorik och politik har blivit bättre. Att de har blivit mer vuxna i rummet. Vem som helst som följer svensk politik ser att det inte är fallet, säger Lööf. 

Men det är inte bara övriga borgerliga partier som gjort förflyttningar på den politiska spelplanen. Det har även Centerpartiet gjort, men i motsatt riktning.  

Partiets och och inte minst Annie Lööfs tidigare väldigt skeptiska inställning till Socialdemokraterna har tonats ned avsevärt efter de senaste årens samarbete. Så väl Centerpartiets egna väljare som dess partiledare tycks numera ha en positiv bild av hur det är att samarbeta vänsterut.

– Det är det yttersta provet på politiskt ledarskap om man orkar tänka i nya banor och orkar sätta sakpolitiken i centrum, säger Lööf. 

https://datawrapper.dwcdn.net/6Oqno/2/

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Januariavtalet, som utgjorde grunden för samarbetet mellan S, MP, C och L, har fått utså mycket kritik från både höger och vänster. Och få har försvarat det. Men återigen utgör Annie Lööf ett undantag.

Samarbetet med S fungerade i grunden bra, menar hon.

– Jag tycker att det har fungerat över förväntan, med tanke på att vi kommer från olika ideologiska hemvister, säger hon. 

Har din bild av Socialdemokraterna förändrats under samarbetet?

– Jag tror vi båda gick in, när vi förhandlade januariavtalet, med en ganska skeptisk syn på varandra. Vi hade ju tidigare inte förhandlat och kände inte varandra på det sättet, utan hade varit politiska meningsmotståndare. Men det är klart att när man samarbetar och förhandlar lär man känna varandra. Och det jag uppskattat under de här åren är att man kan lita på varandra.

Centerledaren anser också att det allt mer växte fram vad man kan beskriva som en gemensam politisk färdriktning, även om det inte fanns från början. 

– Vi förhandlade över 20-25 budgetar, inklusive alla ändringsbudgetar, under de här åren. Och till dem har det kommit ingångar i de här budgetpropositionerna där vi markerat vad vi tycker kring liberal demokrati, kring jämställdhet, kring klimatet, kring jobb och företagande, kring en likvärdig skola. Så under de här åren, på grund av det vi genomförde kring landsbygden, jobben, företagen och skolan så växte det fram en politisk inriktning som vi alla fyra kunde stå bakom.

Annie Lööfs parti beskriver sig själva som ”brobyggare” och hoppas på ett fortsatt samarbete med både S och M.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Att både Annie Lööf och Centerpartiet hade starkt stöd i opinionen så länge samarbetet med S varade är något man är väl medvetna om i partiet. Den gamla sanningen att borgerliga partier som samarbetar med S straffas av väljarna kom på skam. Tappat i opinionen och raset i Annie Lööfs egna förtroendesiffror kom i stället när samarbetet med S avslutades, och partiet valde att släppa fram den SD-förhandlade högerbudgeten i november, i samband med att Magdalena Andersson skulle väljas.

Men trots det, och den i grunden positiva inställningen till samarbetet med S, är Centerpartiet måna om att inte utmålas som en del av ett rödgrönt regeringsalternativ. Man hoppas fortsatt på ett samarbete som involverar både S och M, där man kan agera ”brobyggare”.  

– Vi har fortsatt en nyckelposition i svensk politik. Jag tror vi kommer ha det även efter nästa val och vår dörr står öppen för samarbeten både till höger och vänster, säger hon. 

Vi har ett öppet sinne för att samarbeta med såväl socialdemokrater som moderater

Kan du tänka dig sig att sitta i en regering med bara Socialdemokraterna, där Moderaterna inte ingår?

– Det är mycket hypotetiska resonemang. Vi har sagt att vi inte kommer ge några besked i konkreta regeringsfrågor.

– Vi har ett öppet sinne för att samarbeta med såväl socialdemokrater som moderater för att kunna hitta stabila samarbeten, fortsätter hon.

När Annie Lööf beskriver de samarbeten hon hoppas på efter valet räknas flera partier upp, dock inte Miljöpartiet. Och det är inte av glömska. I likhet med S, där höga företrädare låtit antyda att man gärna ser en regering med C men utan MP, tycks även Annie Lööf trött på att samarbeta med miljöpartisterna. 

De har i flera fall ”inte varit en konstruktiv kraft”, säger hon. 

– Jag tycker att samarbetet med Socialdemokraterna har fungerat mycket bättre än tillsammans med Miljöpartiet, säger hon. 

Annie Lööf svarar utan minsta tvekan nej på frågan om hon kan tänka sig göra upp med Socialdemokraternas om ett vinstförbud för friskolorna.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Att Annie Lööf gör skillnad mellan de två ”ytterkantspartierna” V och SD är tydligt. Tonläget mot Jimmie Åkessons parti är betydligt högre. Men dörren för ett samarbete med Vänsterpartiet är och förblir stängd, enligt Lööf.

– Vi har också sagt att vi inte kommer budgetförhandla och samarbeta med Vänsterpartiet. Båda de positionerna gäller fortfarande, säger hon.

Men hur skrivit i sten är det där? Kan du tänka dig att försöka enas med V efter valet?

– Sverige har ju en rad olika sakpolitiska utmaningar. Vi behöver få fram fler jobb efter pandemin. Vi behöver se till att stärka vården. Vi behöver se till att ha en offensiv agenda i klimatomställningen, och stärka tryggheten. Och ska vi lyckas med det i det här polariserade landskapet krävs det samarbete för Sveriges bästa. Då behöver man samarbeta med flera partier. Och då behöver en sådan politik inte vara polariserande, utan vara förankrad i mitten. 

Längre än så kommer man inte. Klart är att det inte lär bli enkelt att bilda regering om majoritetsförhållandena ser ut som i dag. Vänsterpartiets krav på inflytande och förhandlingar om budgeten för att släppa fram en S-ledd regering, och Centerpartiets tydliga nej till det, gör låsningen till synes total. 

Rent sakpolitiskt är Centerpartiet också tydligt borgerliga. Annie Lööf svarar utan minsta tvekan nej på frågan om hon kan tänka sig göra upp med Socialdemokraterna om ett vinstförbud för friskolorna, en av de frågor S nu går till val på. Lööf avfärdar även förslaget på lägre skolpeng till landets friskolor som en ”tankevurpa”. Hon säger samtidigt med stolthet att Centerpartiet har de mest ambitiösa förslagen på sänkta skatter. 

Annie Lööf tycker att samarbetet med S har fungerat ”över förväntan, med tanke på att vi kommer från olika ideologiska hemvister”.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men de moderater som hoppas att Centerpartiet i slutändan, som en följd av låsningen mellan C och V, ska släppa fram en M-ledd regering genom att trycka gult i en statsministeromröstning om Ulf Kristersson, har anledning att dämpa sina förväntningar.

– En regering som är helt i händerna på Sverigedemokraternas godtycke, makt och inflytande är en regering som inte Centerpartiet kommer att tolerera, säger Lööf. 

När Centerpartiet valde att släppa fram Magdalena Andersson i november gjorde ni det genom att trycka gult i statsministeromröstningen. Det var för att ingen annan statsminister eller regering var möjlig, som du sa då. Skulle ni inte kunna resonera på samma sätt när det gäller Ulf Kristersson och trycka gult för honom?

– Vi valde att trycka gult i höstas också för att det bara var ett halvår kvar av mandatperioden. Jag tycker att man inför en hel mandatperiod måste ha högre ambitioner än så.

https://datawrapper.dwcdn.net/l8GiA/2/

En undersökning från tidningen Land Lantbruk visar att partiets heligaste väljargrupp, Sveriges bönder, övergett partiet i stor skala. Annie Lööf underkänner undersökningen.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Centerpartiet går nu in i valrörelsen med ett sviktande väljarstöd, och i partier mullrar det mer än på länge.

En opinionsundersökning från tidningen Land Lantbruk, som publicerades i januari, gav ny näring till de interna kritiker som menar att det är för mycket prat om SD och fokus på Stockholm, och att landsbygden glömts bort. 

Undersökningen visar nämligen att partiets allra heligaste väljargrupp, landets bönder, övergett partiet i stor skala och att Centerpartiet till och med är omsprungna av SD bland lantbrukarna, och har Moderaterna hack i häl. Ett unikt och för Centerledaren politiskt känsligt skifte. 

Men Annie Lööf avfärdar detta och underkänner undersökningen.

– Det är många som kritiserat just den undersökningen, hur man tagit fram den. Men oaktat det ser vi att vi är väldigt starka på landsbygden. Det är fortsatt vår absolut starkaste väljarbas, säger hon.

”Det jag uppskattar under de här åren är att man kan lita på varandra”, säger Annie Lööf om samarbetet med Socialdemokraterna.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hon vill inte heller kännas vid att den tydligt liberala politik man bedrivit under senare år, bland annat på migrationsområdet och konflikten man söker i SD-frågan, skulle tala mer till väljare i Stockholms innerstad än i glesbygd. Tvärtom är det parlamentariska vägval man gjort kopplat till SD väl förankrat ute i landet, säger hon.

– Den här strategin som vi har, att vara en konstruktiv samarbetskraft, är sprungen underifrån och kommer från våra medlemmar och kommunala företrädare, säger Lööf.  

”Det är ingen hemlighet att Centerpartiet som ett liberalt mittenparti tar avstånd från främlingsfientliga och högerpopulistiska krafter”, säger Annie Lööf.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men det finns ju ändå kritiska röster både bland lantbrukare och i ditt eget parti. De som tycker att ni ser för mycket till Stockholm. Vad säger du till dem?

– Jag håller inte med dem. Vi driver en politik för hela landet, både för grönare städer men också för en offensiv jordbruks- och skogspolitik. Vi är det parti som drivit igenom stora reformer för skogsbrukare, för lantbrukare och för landsbygden som sådan.

– Det är ingen hemlighet att Centerpartiet som ett liberalt mittenparti tar avstånd från främlingsfientliga och högerpopulistiska krafter. Det gjorde man på Fälldins tid, på Karin Söders tid, och det gör man på min tid.

När blev du centerpartist och varför?

Annie Lööf på sin första förbundsstämman för Cuf. Här tillsammans med Rickard Nordin, i dag klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet.

Foto: Privat

”Jag blev medlem i Centerpartiet i trean på gymnasiet. Då ville jag förändra både lokalt i Värnamo, men också nationellt i Sverige. Så jag beställde hem alla partiprogram, läste igenom dem och fastande för Centerpartiet. Och det jag fastnade för var småföretagande, miljö och klimat, men också den politik man hade för rättvisa. Både socialt och geografiskt.”

Tomas Nordenskiöld är reporter på Expressens politik- och samhällsredaktion.

Partiledaren är mycket etablerad i det allmänna medvetandet, har varit med länge och trivs i valkampanjer. Rollen som Centerpartiet har satt sig i är inte enkel, men de är å andra sidan ensamma om den. Man ska inte utesluta att Annie Lööfs grundackord – att de vuxna i rummet borde sluta tjafsa, sätta sig vid ett bord och lösa problem – kan få hyfsad resonans i den trots allt breda gruppen mittenväljare.

Rollen är som sagt inte enkel. Centerpartiet kommer att gå till val utan vänner, men däremot med fler fiender än någon annan. Partierna till höger tycker att Centern har svikit borgerligheten och kommer att hävda att en röst på C är en röst på S. Till vänster ser man i stället C som ett slags nyliberal trojansk häst, som när som helst kan visa sig redo att släppa igenom SD-politik. Båda sidor kommer i någon mån att ha rätt.

Läs fler delar i Expressens partiledarutfrågning:

Senast

De försökte stoppa Sverige från Nato

På måndagen godkände Ungerns parlament Sveriges ansökan om att...

Karl Fredriks liv efter pausade programmet

Det råder kris i tv-branschen och ett av programmen...

Veteranen klev fram: ”Kanske inte rättvist”

I den hockeyallsvenska matchen mellan Södertälje och Björklöven var...

Missa inte

De försökte stoppa Sverige från Nato

På måndagen godkände Ungerns parlament Sveriges ansökan om att...

Karl Fredriks liv efter pausade programmet

Det råder kris i tv-branschen och ett av programmen...

Veteranen klev fram: ”Kanske inte rättvist”

I den hockeyallsvenska matchen mellan Södertälje och Björklöven var...

Tio skadade i krasch

En person beskrivs som allvarligare skadad och den personens...

Så gick det för skådisarna efter ”How I met your mother”

Jason Segel Publicerad 26 feb 2024 kl 19.00, uppdaterad kl 20.19PremiumPsykedeliska droger, filmiska bröllop.Klockspel, barnböcker, Marvel – och Heath Ledgers ex.Så gick det sedan...

Då ökar stillasittandet risk för hjärtkärl-sjukdomar

Publicerad: 26 feb 2024, kl 20:00 Premium Är du orolig över att det blir mycket stillasittande på dagarna?En ny studie med närmare en halv...

Gerard Depardieu står inför ett nytt klagomål om sexuella övergrepp

Den franske skådespelaren är redan under utredning för...

Stänger arenan direkt

Skellefteå AIK ska spela mot Rögle i SHL på torsdag, men det återstår att se om matchen kan spelas i Skellefteå Kraft arena. Enligt...

Forskaren går emot Jan Guillou: ”Det blir absurt”

Det talas om det senaste försvarsavtalet mellan Sverige och USA. I en krönika från Jan Guillou för Aftonbladet skriver författaren och journalisten att Sverige...

Kronofogden hittade inte dyrgripen – förklaringen

PremiumKronofogden letade efter en speciell dyrgrip när de slog till på Gunilla Perssons hotellrum. I nya dokument, som Expressen tagit del av, framgår det varför...